درمان خانگی استفراغ و حالت تهوع در طب سنتی و اسلامی

و بعد از آن دهها جنگ بزرگ و کوچک به راه افتاد. پس همان گونه که خداوند در نظام تکوین عادل است و هر آفریده اى را به کمالى که شایسته آن است, مى رساند, در نظام تشریع نیز عادل است و قانونهایى بر مى نهد و وضع مى کند که انسانِ داراى اختیار, با پیروى از آنها و به کار گرفتن آنها, بتواند به همان کمال خوشایند برسد. پس اگر بیند که کسی خرگوش یافت، زنی برین گونه بیابد. اگر بیند که بچه ای از وی بیافت، دختری بیابد که اندرو نیکی نبود. اگر بیند که از گوشت یا پوست او بیافت، نیکی بود، اندک که از زنی چنین که یاد کردیم بیابد.

پسر سیرین به جای ابن سیرین، شرمگینی (ص162) به جای حیا، بدرود کرد (ص 400 ) به جای وداع کرد، تُک (ص384) به جای منقار، اگر ایزد تعالی خواهد ( ص 45) به جای إن شاء الله، کاریز (ص146) به جای قنات، خشمناکی (ص294) به جای غضب، کَنده (ص 146) به جای خندق، پشت به خدای بازهشتن (ص 5) به جای توکّل به خدا کردن، اندر دل کردن (ص 20 ) به جای قصد و نیّت است. تعابیر ابن سیرین و قواعدی که وی برای خوابگزاری در آثار خود، که از آنها با عناوین تفسیر الاحلام، کتاب الجوامع یاد می کنند، بیان کرده در بیشتر خوابنامههای فارسی تأثیر بسیار زیاد به جای نهاده است و کمتر خوابنامه فارسی دیده میشود که تعابیر وی را نقل نکرده باشد.

سخن آخر درباره کامل التعبیر آنکه انشای آن، ساده و به دور از تکلفات نثر فنی است و این در روزگارانی که تألیف کتب به شیوه کلیله و دمنه، متداول می شده، در نگاهداشت فارسی ساده، اهمیت بسزایی داشته است. به نظر نگارنده این سطور، مترجم کتاب، سعی داشته است کتاب را به فارسی سره برگرداند و این مربوط به پسند روزگار یا منطقه جغرافیایی و محل زیست مترجم است و شاید هم تربیت و ذوق و دیدگاه وی، او را به گزینش چنین شیوه ای در بازگردان اثری تازی به فارسی، برانگیخته است.

فخر رازی به جز این کتاب، در جامع العلوم نیز بخشی را به دانش خوابگزاری اختصاص داده که نشان دهندة علاقة وی به مباحث و مسائل خوابگزاری است. برای تقویت و طراوت پوست و همچنین روشن کردن رنگ پوست ، آب انگور تازه را با یک تکه پنبه بصورت بمالید و پس از ده دقیقه با آب نیمگرم محتوی کمی جوش شیرین بشوئید. ضبط معنی «بگریز» برای واژه «توریج» از واژه های محلی مردم ری آن روزگاران، از فواید زبانی این کتاب محسوب میشود.

این خوابنامه گنجینه ارزشمندی از واژه ها و ترکیبات کهن فارسی است که پارهای از آنها احتمالاً در فرهنگهای لغت ضبط نشده اند. بیماری دندان در انسانها و حیوانات می تواند منجر به ایجاد انواع مشکلات و بیماری ها در آنها شود . آب انگور باعث تولید اکسید نیتریک می شود که مطمئن می شود که رگ های خونی شما انعطاف پذیر باشند و این به نوبه خود کمک می کند تا فشار خونتان را تحت کنترل نگه دارید تا اطمینان حاصل شود که قلب شما سالم و مشکلات قلبی باقی نخواهد ماند. براي اطمينان يافتن از سلامت شير پاستوريزه، ابتدا يك قاشق شير را روي شعله قرار دهيد تا به جوش آيد.

است. در مورد زرده تخممرغ استثنائاً در ابتدا به اندازه يك نخود است كه با كمي شير مادر يا فرني مخلوط و نرم ميشود. در این عبارات به جز واژه «ارنب» همه واژه های دیگر فارسیاند:« رؤیت الارنب ـ خرگوش اندر خواب زنی بود بدمهر، با آنک هیچ سود و زیان اندرو نبود. تعبیر شدهاند، مسلم است که اگر کتاب در اصل به زبان فارسی نگاشته میشد، در این باب, واژگان فارسی که حرف نخست آنها میم است، ضبط میشد، بدین ترتیب اگر خوانندهای بخواهد، تعبیر رؤیت مرغ خانگی را در این اثر بیابد، باید به کلمه دجاج که در کتاب الدال، ضبط شده رجوع کند، نه به واژه مرغ خانگی.

اگر کسی در فصل تابستان و پائیز در خواب انگور ببیند زیاد تعبیری ندارد ولی اگر در زمان زمستان و موقعی که برف بر زمین نشسته خواب ببیند خوب نیست و معنی غم و اندوه را دارد . با کاهش رطوبت مقادیر ضریب کرویت تغییر معنی داری نداشت، ولی مساحت سطحی به صورت خطی از 87/77 تا mm298/68 کاهش یافت. گرچه اسیدی است ولی خاصیت قلیایی به بدن می دهد و برای کسانی که گوشت زیاد مصرف می کنند و بدنشان اسیدی شده مفید است. 1-1-1-2 خوابنامه مندرج در نزهت نامه علایی: نزهت نامه علایی، یکی ازکهنترین نوشته های منثور فارسی و مقالت یازدهم آن «اند تعبیر رؤیا»، دیرینه ترین خوابنامه منثور فارسی به شمار می آید.

این آثار در سدههای بعد در خوابنامه نویسی فارسی تأثیر بسیاری نهادند، به گونهای که بیشتر مطالب آنها در خوابنامههای فارسی نقل گردید. 3-2-1-2 کامل التعبیر: یکی از دانشمندان سده هشتم ه.ق حبیش تفلیسی است که آثار متعددی به زبان های فارسی و تازی در موضوعات مختلفی چون لغت، طب و نجوم تالیف و ترجمه کرده است. مؤلّف در باب های دیگر، رؤیت « اعضای آدمی »، «زن خواستن»،« درختها و نباتات» و« اسب و استر» را در خواب، تعبیر کرده که این عنوانها در نزهت نامه علایی هم آمده است و نشان دهنده اهمّیّت این موضوعات در سده ششم است.

2-1-1-2- خوابنامه مندرج در بحر الفواید: کتاب دایرة المعارف گونه بحر الفواید که مؤلّفش تا امروز ناشناخته مانده، از آثار سده ششم هـ ق است. پیشینه تألیف در این موضوع را بر اساس نسخههای بازمانده فارسی میتوان به سده ششم رساند. بنابراین، افزون بر پرتقال باید میزان ویتامین C موجود در غذاهای دیگری که در طول روز مصرف می کنید را نیز در نظر داشته باشید. شگفت زده خواهید شد اگر بدانید که حدود 72 میلیون تن انواع مختلف انگور در هر سال در سراسر جهان رشد می کنند.

اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت. پوست انگور شانی حاوی ماده سفید رسوراترول است که از تجمع پلاکت ها جلوگیری می کند، بنابراین باعث پیشگیری از لخته شدن خون در عروق می شود. این می تواند حافظه مغز را افزایش دهد زیرا حاوی ویتامین C و همچنین آنتی اکسیدان است. در باب نخست «در پیدا کردن خوابها » چند رؤیای عجیب نقل شده که پارهای از آنها در مقالت پایانی نزهت نامه (مقالت چهاردهم) و در یواقیت العلوم هم آمده است و این نشان می دهد که در آن روزگاران، ضبط و نقل چنین رؤیاهایی با اقبال روبه رو بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید