فرهنگ لغت یا لغتنامه (دیکشنری، لغت معنی) تك تاز یا تکتاز (Pishgamsoft Taktaz Dictionary)

اما آنچه که من انجام دادم: با این نیاز که مردم شغنان زمین ما همه، با زبان پارسی آشنایی دارند و در مکتب هم این زبان را به صورت فنی آموخته اند، در عین زمان، با زبان عربی هم با قواعد و اصول آن آشنایی دارند، حال دیگر مشکلی وجود ندارد که از قواعد این دو زبان در امر املا نویسی زبان شغنانی استفاده شود. در یکی دو سه نشستی که صورت گرفت و خواستیم تا وحدت نظر بوجود بیاید و خود را با هم، همآهنگ سازیم، که با تأسف هیچ سودی نبخشید، و من هم در منتهای مجبوریت و اینکه به این عمر دو سه روزه و شرایط بد انتحاری چندان امیدی وجود ندارد، دست به چاپ “فرهنگ آریایی” زدم.

با در نظر داشتن این نکته که در حال حاضر بیش از پنجاه هزار کاربر فعال در حال استفاده از مترجم هوشمند هستند، اثباتی بر مفید و کاربردی بودن این برنامه است. بنااً در تلفظ درست و دقیق واژه های زبان شغنانی، من از حرکات کمکی زبان عربی استفاده کردم، که مردم ما با آن آشنایی کامل و طبیعی دارند، و این حرکات را من معادل واولهای انگلیسی در این زبان به کار گرفتم. برای هر تلفظ کلید جداگانهای در نظر گرفته شده است تا بتوانید تلفظ دقیق هر واژه را به سرعت گوش نمایید. پس، گاهی به این فکر میافتم و خدای نخواسته میپندارم که نشود همدیاران و همزبانان من نسبت به همۀ این دستآوردهای علمی حسادت بورزند، و تحمل حضور این آفریده ها را در تاریخ سرزمین خویش نکنند؛ و بگویند که چرا ما این کار را نکردیم؛ حال که من این دستآورد را نداشته باشم؛ هیچ مهم نیست که فلان آقا، عمری زحمت کشیده و کتابی را انتشار داده؛ حیف وقتم که آن را بخوانم و روی آن ابراز نظر نمایم؛ ولو مربوط زبان مادریم باشد.

باز چرا حاکمان تقلب افغان وفغان مى کنند! سه نامى بودن يک زبان باعث تفرقه اندازى حاکمان پشتون شده است – ولى از “ثالث السم” سه لقبه بودن پشتون ( افغان, پهتان و روله) همين خود پشتون هم سؤاستفاده مى کند. خود پشتون ها هوش کافی برای این قبیل نیرنگ ها نداشتند. 50 سال قبل پشتون های فارسی ستیز به هدایت انگلیس های فتنه گر نام زبان فارسی را به دری تبدیل کردند. معماران عهد ساسانی با ابداع طرق جدید (از قبیل طاق های ضربی) این مشکل را حل کردند و تحول مهمی در کار معماری پدید آوردند. ۶- استخراج بعضی از لغت های کار آمد و ضروری از این لغتنامه، و درج آن در کتب نو آموزان، و مواد درسی شان، سهولت هایی را برای آموزش بهتر به وجود می آورد، که کار استادان و معلمین را آسانتر می سازد .

کشورهای همسایه را به برنامه آی که برای افغانستان پخش میشود چی ربط بی بی سی به هر کشور به زبان خودشان برنامه دارد.به افغانستان هم به زبان خودش چی مشکل وجود دارد.که چند نفر بی دانش سرو صدا بلند میکنند. بنابراین، با وجود این ویژگی، کار ترجمه متون بسیار ساده و لذت بخش خواهد شد. به گفتهٔ خود او و نزدیکانش، وی هیچ روزی از کار فیشبرداری برای لغتنامه غافل نشد مگر دو روز به خاطر فوت مادرش و دو روز به خاطر بیماری سختی که داشت.

که مخفف « فارسی » است، تشخیص کلمات خیلی مشکل بود، به خاطریکه تورکی و فارسی دو زبان بسیار قدیمهٔ دیار ما بوده، از زمانه های بسیار قدیم، باینطرف گوینده گان این دو قوم با هم همزیستی مسالمت آمیز داشتند و تا کنون به همان حال دوام دارد و ان شأ الله خواهند داشت. بسی کلمات دیگر مخصوصاً در زبان فارسی از سانسکرت آمده است، که نویسنده گان در بعض کتاب ها چون پروفیسر حسین یمین در کتاب « افغانستان تاریخی » و یا استادان دیگر در ضمن نوشته های شان اشارات داشته اند .

گفتنیست به تشبث این پروفیسر گرامی، معلومات تحقیقی و ارزشمند تحت عنوان ( نظری به ساختار، قواعد زبان و ادبیات تورکی اوزبیکی)، توسط محترمه صداقت ایرگش اوه، استاد انستیتوت دولتی شرق شناسی تاشکند اوزبیکستان تحریر گردیده است، از طریق پوست الکترونی برایم فرستادند و ما آن معلومات مفید را که داشتن آن در لغتنامه از ضروریات بود، با کمی تفاوت در مقدم کتاب داخل ساختیم، تا علاقمندان پیش از اینکه به متن کتاب مراجعه نمایند، از آن استفاده نمایند و به أسلوب و قواعد و دستور زبان تورکی اوزبیکی آشنایی حاصل کنند .

ترجمهٔ این متن به فارسی، نیز توسط پروفیسر گرامی محترم انعام خواجه یوف صورت گرفته است. ≡ امکان تلفظ آفلاین متون به دو گویش آمریکایی و بریتانیایی≡ امکان ترجمه آفلاین واژه به واژه متون≡ امکان ترجمه متن ، جملهیابی و دریافت متنهای کپی شده در کلیپبرد برای ترجمه در مترجم آنلاین گوگل≡ امکان ارسال متن از سایر برنامهها برای ترجمه در مترجم آنلاین گوگل≡ امکان ترجمه متن و جمله یابی در مترجم آنلاین گوگل با پشتیبانی از بیش از 100 زبان زنده دنیا و تشخیص هوشمند زبان ورودی مناسب برای ترجمه جملات در هنگام استفاده از شبکههای اجتماعی≡ امکان ترجمه متن و جمله یابی در مترجم آنلاین مایکروسافت با پشتیبانی از بیش از 100 زبان زنده دنیاتمرکز این دیکشنری بر روی تعداد لغات است و برخلاف دیکشنری های آریان پور ، آکسفورد و لانگمن دارای توضیحات و مثال های نمونه نمی باشد.

حال بصورت قطع شغنانی زبانها، در خواندن و تلفظ نمودن واژه های “فرهنگ آریایی” هیچ مشکلی ندارند، و من یقین دارم و بار بار امتحان نیز کرده ام، که آدمان باسواد غیر اهل زبان شغنانی نیز با استفاده از این حرکات عربی، واژه های کتاب را بصورت بسیار خوب، هم میخوانند و هم درست تلفظ میکنند ولی صرف معنی آن را نمیدانند، مگر اینکه به معنی واژه در متن کتاب مراجعه کنند، که این خود بزرگترین امتیازی است که این “فرهنگ” آن را کمایی نموده است. یکی اینکه، همزبانان من یعنی شغنانی زبانها، خصوصاً آنانی که صاحب سواد تعلیمی اند و خواندن و نوشتن را آموخته اند؛ یا در مکاتب و مدارس و یا هم بطور خود آموزی در خانه های خود، همواره از نداشتن الفبای زبان شغنانی و نداشتن مراودات تحریری به زبان مادری خود نالیده اند و بشمول خودم حسرت میکشیده ایم.

اما سرنوشت زبان شغنانی چیز دیگریست؛ این زبان محو نشد، ولی با مشکل تازۀ فرهنگی مواجه گردید. می خواهم اضافه کنم که در قواعد، ترتیب و تهیهٔ این لغتنامه در مرحله ٔ نخست از فرهنگ « اۉزبېک تیلی سۉزلیگی »(فرهنگ زبان اوزبیکی) استاد نورالله آلتای، و فرهنگ دو جلدی « اۉزبېک تیلی نینگ ایضاحلی لغتی » ( لغات مشر ح زبان اوزبیکی ) چاپ سال ۱۹۸۱ مسکو و سایر لغت نامه ها، استفاده شده است.

این کار با ابزارهایی که در قسمت سمت چپ نشان داده شده است انجام می شود و این برنامه توسط محققان و مدرسین زبان و افرادی که به دنبال تحلیل زبانی خاص هستند مورد استفاده قرار می گیرد. و این می رساند که نامگذاران و تعبیر کننده گان در تحلیل و توجیه آن به اشکال کندز و کهن دژ، وقت خود را عبث کرده اند … این بزرگترین ضربه ای است که تاریخ بی انصاف، بر این زبان وارد نموده و آن را ممکن به میرش مواجه سازد. مازو در مغازه های عطاری به فروش می رسد و ماده ای استن شناخته شده، برای مرکب باید نوع تازه ی متمایل به سبز و بدون سوراخ آن انتخاب شود».

در 25 دی ماه سال 1324، مجلس شورای ملی، به پیشنهاد جمعی از نویسندگان، هزینه چاپ آن را پذیرفت که از آن موقع با همکاری گروهی از دانشمندان با علی اکبر دهخدا، در یادداشت برداری، ترجمه، تدوین و تألیف مطالب، اولین مجلد آن در 5000 صفحه در سال 1325 منتشر و از آن به بعد در جزوه های 100 صفحه ای به طور مستمر، چاپ شد. پروژه زبان بیاموز است که با هدف گسترش محتوای فارسی به طور رایگان منتشر شده است. کارشناسان محتوای ما به طور دائم در حال بهبود و گسترش این پروژه هستند.

حالانکه تمام محافل و گردهمآییهای قومی ما، چه در مرکز، چه در ولایت و چه هم در خود محل آگنده از خود ستاییهای فرهنگی و فخر فروشی در مورد اینکه؛ ما مردمان با فرهنگ هستیم، و در هرجا و هر مکان این را به رخ دیگران میکشیم که در سرزمین ما به فضل الهی دامن بیسوادی چیده شده است. در این میان، من هم از مدتهای دور و یا هم از زمان نوجوانی به این فکر افتادم که گویا این زبانهای محلی و بومی و خورد و کوچک، در میان زبانهای بزرگ و معتبر و دارای آثار فراوان کتبی، خاصتاً در سرزمین مانند زبانهای پارسی دری و عربی و ازبکی و اخیراً پشتو در معرض نابودی قرار خواهند گرفت، و نشود که به آسانی زبان مادری خود را که همان زبان شغنانی است از دست بدهیم، دست به کار شدم، و از همان آوان به جمعآوری واژه های سچه و اصیل زبان شغنانی پرداختم.

حال مطمئن شده ام، که واژه های شغنانی این فرهنگ را همه کس خوانده میتواند، هم شغنانی زبانها و هم غیر شغنانیها، کافیست که سواد داشته باشند و زبانهای پارسی و پشتو را خوانده بتوانند. همچنین شما می توانید مطمئن شود که هر گونه اشتباه در فرهنگ لغت تعمیر سریع ، بنابراین شما می توانید بر روی داده های ما تکیه می کنند. دهانهاشان روان بر خاک بر کردار ثعبانها.

نصف خاک ایران کوهستانی و یک ربع آن بیابان است. سنگی که در بیابان جهت نشان راه و هدایت مسافر برپای کنند. فارسی بعد از عربی (به عنوان زبان پایه اسلام) و ترکی (به عنوان بیشترین تعداد متکلم مسلمان)سومین زبان مهم در جهان اسلام است و برتری زیادی بر دیگر زبانها ی اسلامی دارد و واژگان آن در زبانهای دنیای اسلام راه پیدا کرده. ایدون کند که خلق بر او رغبت آورند.

ایدون. اینچنین. بدین طریق. بمراحل سه گانه بدین مقام نرسیده باشد او را سجاده نتوان نامید. « سه جا » است. کتیبههای هخامنشیان معمولاً به سه زبان فارسی باستان، اکدی، و ایلامی نوشته میشده است. در این سایت جستجوی لغات در سه حالت انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی انجام میگیرد. در این سه مورد مقالات متعددی هم خاصتاً از طریق سایتهای الکترونیکی و یا صفحات انترنتی به نشر رسانیده شد، بازتابها و واکنشها هم از طرف اهل ذوق و شوق ارائه گردید. این برنامه در ایالات متحده، اندونزی و کامرون زیاد استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید