لغت نامه دهخدا حرف س (سین)

وی همواره در کارهای عام المنفعه پیشقدم بوده و بر اساس اسناد و مدارک موجود، او مشوق اصلی آمدن و ماندن آخوند ملا علی قارپوز آبادی به زنجان بوده و سرمایه اصلی ساخت مسجد و مدرسه چهل ستون را تقبل کرده است. فی هفتم محرم 1289. آخوند ملا علی قارپوز آبادی». 23. هو. اعترف الحاجّ و المعتمر الواقف بوفق المستطر بما فی تلک الورقه من بدو الی التاریخ المرقوم بین یدی الأقل الفانی.

آخوند در قسمت آخر وصیت نامه خود درباره حاج عبدالحسین آورده است: «اولاد خود را وصیت می کنم به سلوک با یکدیگر، و هر بزرگی کوچک خود را مراعات کند؛ و هر کوچکی حرمت بزرگ را نگه دارد؛ و همه را سپردم به خداوند رحمان؛ و بعد از فضل او، عالیشأن المکرم المخدوم المحترم حاج عبدالحسین را وصیت میکنم که به قسمی که با من بود با ایشان هم باشند؛ زیرا که ایشان بانی و باعث بر ماندن من در ولایت زنجان شدند. وی حدود 1215 ق در زنجان متولد شده و در زمان خود بزرگخاندان خطیبی بوده است. محل استقرار اولیه آنان در محله نصرالله خان، در قسمت شمال شرقیِ مسجد و مدرسه نصرالله خان بوده که در حال حاضر قسمتی از آن در خیابان فعلی زینبیه واقع شده است.

اولین اقدام را جهت آبادی زمین ها، خود حاج عبدالحسین انجام داده، باغی را در قسمت شمال غربی آن زمین ها احداث می کند که به حسین آباد معروف بود و در حال حاضر به علی آباد نام بردار است. 1) جزیره ایست در شمال غربی اروپا و مغرب جزیرهء بریتانیای کبیر که بدو قسمت میشود. بر اساس اسناد و مدارک موجود، نسل خطیبی ها از تیره خالدیان قریش است که از بدو ورود اسلام وارد ایران شده اند و قرنهای متمادی موطن اصلی آن ها شهرهای نیشابور، مرو و شیراز بوده است.

شخصیت اصلی که در مقاله مورد بحث است، حاج عبدالحسین تاجر زنجانی است. آنگونه که از معمّرین نقل شده است، در قحطی 1288 که به «سال مجاعه» معروف است و مردم به شدت در تنگنا بودند، کفالت بیش از 50 خانوار را شخصاً به عهده داشته و و با احداث تنورهایی در محل قلعهچه، به هر خانوار نیازمند زنجانی روزانه یک قرص نان می داده است. همچنان که یکی از دختران آخوند به نام ام سلمه خانم را نیز برای پسرش حاج عبدالرسول تزویج می کند.

حاج جلال نیز فرزندی داشته به نام حاج میرزا که در اسناد و نامه های موجود آن زمان به حاج میرزای زنجانی معروف بوده است. تا این که پیرامون هزار و پانصد سال پیش، یکی از گویش های جنوب باختری بنام دری، رفته رفته به دیگر بخش های ایران گسترش یافت. مگر این کتیبه ها به زبان فارسی باستان نبودند و مگر این فارسی باستان پدر فارسی میانه و دری نبود؟ خانلری در بخش «پیدایش لغات نو» و بیان انواع لغات بیگانه در هر زبان و راه های ورود این قبیل کلمات، آنها را به سه دستۀ محصولات طبیعی، محصولات صنعتی و محصولات تمدّن و فرهنگ تقسیم می کند و نمونه هایی از این نوع واژه را برمی شمارد و در حین آن دچار لغزش هایی چند در تعیین ریشۀ الفاظ می گردد.

حاج عبدالحسین بعد از واقعه بابیّت در زنجان که شهر دچار خرابی شده و قلعه های اصلی شهر فرومی ریزد، در قسمت غربی شهر نزدیک دروازه تبریز قلعهچه ای برای خانوادهاش می سازد که حدود بیست هزار متر مساحت داشته و دارای چندین برج بوده و دیوارهایی ضخیم به عرض 5/1 متر و ارتفاع 3 متر داشته است. 9. دهنه اصلی سرچشمه، واقع در خیابان طالقانی فعلی که محوطه بازی بود. بر طبق وقف نامه موجود، هشت شعبه داشته که شعبه اصلی آن همان محله سرچشمه است که در خیابان طالقانی فعلی قرار دارد و محلهای بوده که اکثر منسوبین خانواده خطیبی در آنجا زندگی می کردند.

پس از شهادت عبدالحسین ملاباشی، به لحاظ اختناق موجود در زمان نادر، فرزندان ملاباشی مجدداً از اصفهان به موطن اصلی خود منطقه زنجان بازگشتند. 10. بیرون قلعه: منظوراز قلعه همان دیوار و حفاظ اصلی شهر بود که در دروازه رشت قرار داشت. آن مرحوم وصیت فرمود کتاب های کتابخانۀ ایشان مادام که لغت نامه تحت طبع است در اختیار سازمان لغت نامه قرار گیرد. فرهنگ لغت حسابداری انگلیسی به فارسی شامل نزدیک به 1400 واژه و اصطلاح تخصصی علم حسابداری به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است .

فضای سوم که محل برداشت آب بوده است یک پله نسبتاً طویل داشته که عموماً به نام قرخ ایاق (چهل پله) نامیده می شد. سرانجام وی پس از حدود 85 سال عمر با برکت، در سال 1300 ق دعوت حق را لبیک گفته، در محل قبرستان قدیمی شهر که نزدیک مقبره مجتهدیها بود دفن شد. در خاطرات ناصرالدین شاه، مظفر الدین شاه و محمد علی شاه هم آمده است که در مسیر زنجان به آذربایجان، چند شبی را در محل باغ حسین آباد گذرانده اند. شما به راحتی میتوانید با دانلود یکی از بهترین اپلیکیشن های ترجمه گر (طبق نسخه ویندوز) مشکلات ترجمه خود را برای همیشه حل کنید.

تهنشست گل و لای در فضای نخستین انجام میگرفت و مخزن دوم، آب نسبتاً صافی را در خود جای میداده است. مشكل مسأله نثر و ارتباط، آنهم نثرجدید و ارتباط علمی و صنعتی است. این مقاله در حدود چهارصد و شصت صفحه پاسخ کاملی به تمامی ادعاهای موجود پانترکیستها داده است و ایرانی بودن نظامی گنجوی را به خوبی ثابت کرده است هرچند ایرانی بودن وی در میان محققان (با وجود پول فراوانی که شوروی و سپس دولت آران هم اکنون برای تغییر هویت او سرمایهگزاری میکنند) بدیهی است و تنها آشنایی با تاریخ آن دوران و نگاه کامل به آثار او این موضوع را به خوبی روشن میکند.

البته در رابطه با بشقاق و قاشق این پانترکیستها به فارسی تهران بیشتر مینگرند(و هیچ آگاهی از گویشههای دیگر فارسی و زبانهای ایرانی بکلی ندارند) ولی اینطور نیست که زبان فارسی معادلهای کهنتر آن را نداشته باشد. این قدر می توان گفت که این زبان یکی از لهجه های شرقی ایرانی است و زرتشت میان قرن های دهم و هشتم پیش از میلاد مسیح زندگی می کرده است. تقویت زبان دری و احترام به زبان ملی یگانه راه دفاع مباشد.

بستگی به نیاز شما داره! شما لازم نیست برای این برنامه پولی پرداخت کنید چون رایگان است. بر اساس تحقیقات نگارنده تاکنون، حاج میرزای زنجانی دارای پنج پسر به نامهای حاج عبدالحسین، میرزا ابراهیم خان مظفر الدوله، حاج زین العابدین، حاج مهدیقلی و رضاقلی بوده است که هر کدام از این فرزندان نیز اکنون در زنجان صاحب نسل هستند. یاسمین را یاسمن و یاسم و یاس نیز گویند و آن گلی است سپید و خوشبو. 14. مظفر الملک: مظفر الدوله صحیح است.

آقاخان مظفر الدوله از مردان مشهور و معروف شهر زنگان و رئیس فوج اول خمسه بود. از این 14 نفر که ادیب الملک از آن ها به عنوان اعیان و رجال شهر نام برده، چهار نفر از خاندان خطیبی بوده اند: میرزا ابراهیم خان سرتیپ که فرمانده افواج «خمسه» بوده و در زمان ناصرالدین شاه به مظفر الدوله ملقب گردید. در اخیر سال 1361 خورشیدی مؤفقانه از دانشگاه کابل فارغ شده و بدرجۀ لیسانس نایل میگردد، و در سالهای 1980 میلادی به تعقیب آن، ایشان به اخذ درجۀ ماستری در عرصۀ ژورنلیزم و روز نامه نگاری از انستیتوت علوم اجتماعی – مؤسسۀ آموزشی درون مرزی – نایل میشوند که اکنون از این مؤسسه نام و نشانی برجای نمانده است.

پس از تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی، باز هم از این سلسله فردی به نام میرزا عبدالحسین ملاباشی(24) بپاخاست که در زمان شاه طهماسب دوم (1148ـ 1135ق) آخرین ملاباشی شاهان صفوی بود. ذکر نام وشرح حال شعرای این عهد درکتب تذکره و تاریخ آمده است. در این میان شخصیت میرزا عبدالحسین ملاباشی که ملاباشی صفویه، یعنی: بالاترین مقام روحانی، بوده، در انتخاب این لقب بیتأثیر نبوده است. حاج میرزا عرب فرزندی به نام حاج جلال داشته که روستای دهجلال خدابنده چون سهم الارث ایشان بوده، به نام او نامگذاری می شود؛ چرا که حاج میرزا عرب شماری از روستاهای سلطانیه و خدابنده را خریداری کرده بود.

البته پیش از آن، در محله سرچشمه چشمه ای بوده، ولی رفته رفته آبدهی آن کم شده و به آب باریکهای تبدیل شده بود. نام خانوادگی فرزندان میرزا ابراهیم خان مظفر الدوله، «مظفری» است و نوادگان رضاقلی مرحوم نیز به «خطیبلو» مشتهر هستند. حتماً او نیز برادرانی داشته که در حال حاضر از آن ها اطلاعی در دست نیست. برآغالانیدن سگ و جز آن را. جالب تر آنکه لانگمن حتی این سه هزار کلمه را برای انگلیسی گفتاری و انگلیسی نوشتاری متمایز می کند. این قوم در اسپانیا، گل جنوبی و سواحل ایتالیای شمالی (لیگوریا) سکونت گزیدند.

فلکه خروجی آب، به لحاظ عبور صاف شده، عمومااندکی بلندتر از کف آب انبار تعبیه شده و تماماً دارای فاضلاب جهت لایروبی گل و لای است. از آنجایی که شهر زنجان در دوران قاجاریه به دلایل مختلف در حال گسترش و توسعه بوده؛ از طرفی شهر با کمبود آب آشامیدنی و زراعی مواجه بود، به طوری که هنگام خشکسالیها و تغییرات جوی مشکل آب شرب از مشکلات جدّی بوده است؛ مخصوصاً در خشکسالی سال 1288(27) که علاوه بر مرگ و میر مردم بر اثر قطحی، شمار فراوانی نیز در شهر به خاطر آلودگی آب شرب به وبا مبتلا شده، از بین رفتند، در این زمان عدهای از مردم به بزرگان شهر مراجعه کرده، خواستار حل مشکل آب شرب می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید