مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم – ویکینبشته

در تهران و حومه، اماکن تاریخی مذهبی نظیر مساجد، کلیساها، کنیسهها و آتشکدههای زرتشتیان قرار گرفتهاست. میرزا ابراهیم خان صحاف باشی نخستین سالن سینما تهران و ایران را در سال 1283 در خیابان برق تهران افتتاح نمود که با سومین و آخرین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ مصادف گردید. کاخ مروارید که با عنوان کاخ شمس از آن یاد میشود، در مهرشهر کرج و در انتهای خیابان ارم قرار دارد.

برخی از ترکهای ثروتمند غالباً هتل داریا را در خیابان راه آهن ترجیح می دهند. و این مقدمه یک دگرگونی عظیمی در بهرهبرداری از هیدروکاربور موجود در مملکت بود در واقع. چه اشتباه مهلکى براى این مملکت! و تک و توک عکسی آفتابخورده به سینه تیرها و با چه حسرتی! قبرستان بزرگ بود با تک و توک درختش و فراوان درختهای آهنی. با ملاک اگر میخواهد ملک مردم را بچاپد رو به رو بشود.

امیدوارم که بتوانید براى مردم این مملکت در سایه فعالیت آقایان جوانها یک کارى انجام بشود این بود عرایض مختصرى که بنده داشتم و مطالبى هم آقایان نوشتهاند که دیگر جاى خواندنش نیست. یعنى در جریان عمومى و عادى موفقیت میرود یعنى اگر در یک مملکت یک جریان عادى موفقیت وجود داشت آدم معمولى از آن طرف میرود آدم معمولى جریان غیر عادى را نمیرود ما حق نداریم که منتظر باشیم تمام کارمندان ایران فرشته باشند ما حق نداریم منتظر باشیم که همه حاضر باشند زندگى سخت و پر مشقت کارمندان درست را تحمل بکنند از این جهت ما باید عادلانه قضاوت بکنیم در یک مملکتى که پارتىبازى به جایى رسیده است که هیچ فردى درستى نمیداند فردا چه به حالش مىآید در یک مملکتى که هر کس در جهت نفع مردم عمل کرد تو سریاش را خورد در مملکتى که آنهایى که در مرکزند همه وقتشان را در خیابانها عیاشى میکنند و تمام وقت روزشان را صرف کارهاى دیگر میکنند و یک عده دیگرى چون پارتى ندارند در بیابانها به سر میبرند قضاوت نسبت به کارمندان کار مشکلى است اول باید این تبعیضات از بین برده شود اول باید این امنیتى که ما اسمش را میبریم و همیشه ازش صحبت میکنیم براى کارمندان موجود باشد باید کارمند بداند که اگر در راه حق رفت ناراحت نخواهد شد همه فریاد میکنند که چرا قاضىهاى دادگسترى تصمیم نمىگیرند چرا دادگسترى این طور است آقا من راجع به این حرفى ندارم آن قاضى که فاسد است تکلیفش روشن است این وضع در همه ادارات هست ولى آن بیچاره درست چه کند؟

چیزی کف دست کلیددار گذاشتم که چون گربهای سر سفرهٔ زیارت اهل قبور همیشه حاضر است و آهاه درست میان خانواده. درست مثل من، آخر او هم بی تخم و ترکه مانده بود. اما مثل فرفره میجنبید. آیا مثل من بوق و کرنا میزدی؟ میبینی که. و اینک من. قدیمیها راست گفتهاند که اگر دلتان گرفت بروید سراغ اموات. این بک کیسه استخوان چادرپوش که اگر کمی بلندتر گریه کند، صدابجای از حلقش، از استخوانهایش در میآید. اما افرادی که قصد خورد و خوراک در شهر کرج را دارند، می توانند با مراجعه به رستوران های کوچک و بزرگی که در این شهر وجود دارند، نسبت به تامین های غذایی خود اقدام نماید.

اما نه. بچهٔ زنک دورش میپلکید. عیناً. انگار نه انگار که تو رفتهای. البته من توی مطب دیدمش نه پای تخت عمل. اینرا هم بدان که من سنگ قبر تو نیستم. افرادی که قصد سفر به شهر کرج را دارند، باید سعی کنند اطلاعات خوبی در مورد این شهر و شهرک های اطراف آن داشته باشند. افرادی که قصد بازدید از شهر کرج را دارند، باید توجه داشته باشند که رسومات مختلفی در این شهر وجود دارد.

در دوران امروز در دوران تمدن فعلى ملتها همین که فهمیدند چکار باید بکنند هر کارى را میتوانند بکنند. بازار تبریز در زمان جاده ابریشم از اهمیت تجاری بالایی برخوردار بوده و کسبوکار بازار در دوران حکومت صفویان رونق گرفت. در صورت عبور از مرکز شهر کرج این بنای قدیمی را میبینید. این افراد به وسیله راهنماهای مترو می توانند به راحتی به اماکن دیدنی شهر سفر کنند. اغلب مسافران علاقه دارند با کمترین هزینه سفر راحت و لذتبخشی تجربه کنند؛ جالب است بدانید، بهترین زمان سفر به تبریز از نظر ارزان بودن قیمتها، فصل پاییز و زمستان است. یعنی رفتم سفر؟ یادت هست؟

یعنی تو هم که رفتی فرقی نکرد. همچنین نظر به اهمیتی که ایلات و عشایر کشور در فعالیتهای دامپروری دارند در مناطق مسکونی عشایر به ایجاد کارخانههای مولد غذای دام واحداث مراکز دامپروری مبادرت خواهد شد. اینجا هم دارند کشف میکنند. و زنی تنها بر سر قبر آنطرف نهر چنان ضجه میزد که انگار شوهرش داماده بوده و از توی حجله یکسر آمده اینجا. مدرس – درصورت جلسه قبل چند فقره اشتباه شده که تقاضای اصلاح آنرا دارم بنده عرض کرده بودم تلگرافات زیادی از آذربایجان رسیده نسبت بنخست وزیری جناب آقای دکترمصدق و موفقیت ملت ایران در مبارزات ملی اظهار خوشوقتی شده در کابینه مجدد جناب آقای دکترمصدق و دیگرعرض کردم که چون در غالب تلگرافات از نمایندگان محترم طرفداران ادامه نهضت ملی ایران سپاسگذاری شده بنده احساسات و سپاسگزاری مردم آذربایجان را بحضورشان تقدیم میکنم اینجا نوشته شدهاست که در این تلگرافات از تمام نمایندگان محترم قدردانی شده تقاضای اصلاح دارم تلگرافات و طومارهایی هم بعد رسیده که تقدیم میکنم.

جلالی – طوماری است از حوزه انتخابیه بنده مربوط به جریانات اخیر که تقدیم میکنم. کهبد- در جلسه گذشته بنده طوماری که تقدیم کرده بودم از طرف اهالی ساوجبلاغ و شهریار و کرج بوده کلمه کرج از قلم افتادهاست خواهش میکنم اصلاح شود. دستگاههای ذیربط مکلفاند، در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند. البته چون اینگونه نامههای افتراآمیز مرتب برای همه دستگاههای دولتی میآمد و من هم به آنها عادت داشتم، میشد فکر کرد که این هم شبیه آن نامههاست. بله. من دوازده ساله بودم که مرد. بله. عیناً. حتی با اعلانشان بر سردرها.

حتی شوهر نکرده بود. هردو یکسان بود. یارو البته به فارسی نگفت. ولی روش کار به این صورت بود یعنی تفاوتها متأسفانه در خیلی از موارد بصورت سطحی انجام میپذیرفت و اما البته در مورد آذربایجان ما هم با این برنامهها کمک کردیم که منابع تازهای را بخش خصوصی ایجاد بکند مانند کارخانه قند در خوی کارخانه سیمان در صوفیان و واحدهای دیگر صنعتی در تبریز و شهرهای دیگر. اما حالا از ته قلب ممنونم. من نمیدانم پس ژاپنیها چه میکنند یا هندوها یا همهٔ آنهایی که بگذشته از راه گورستان نمیروند!

باز هم عین من. صحیح میفرمایید. اینبار به من ببخشید. قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان میشوند – مصوب ۱۳ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین. قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبنای مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون مربوط به موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان – مصوب ۲۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. قانون راحع به واگذاری دوفروند هواپیمای گمرک به باشگاه خلبانی کشوری – مصوب ۲۵ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای مرتضی فغانی به سمت تلفنچی درجه چهار – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. سرپرست منطقه ۱۰ شهرداری کرج گفت: اعتبار عمرانی سال آینده این منطقه در اغلب آیتمها تا ۱۰۰درصد نسبت به بودجه پیشنهادی اولیه از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج افزایش یافته است.

این اثر تاریخی در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و امروزه فقط دیوار جنوبی ارگ برجای مانده است. در زمان جنگ میان ایران و روسیه مصادف با حکومت قاجار، حدفاصل سال 1804 تا 1824 میلادی از ارگ تبریز یک دیوار (قلعه) نظامی ساخته شد. این هتل در سال 1380 آغاز به کار نموده و فاصله کمی تا پارک معروف ائل گلی دارد. آیا این همان زنی است که پنجاه و خردهای سال با اینکه زیر خاک است بسر برده؟ و عمقزی با رو بنده و چاقچور، و با پایی که به خانه بند نمیشد!

سر بند بیحجابی. پس موعدش هم گذشته یا دارد میگذرد. هریک بر سر قبری کاشته. هم سنگی دارد بر گوری و هم نوهها دارد و پسرها. شهربانى دو قسمت دارد یک قسمت امنیت داخلى شهرها، رانندگى و راهنمایى پاسبانى که این در همه جاى دنیا به عهده خود شهرهاست. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل نمایندگیهای کشور شاهنشاهی در خارجه – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام یک صد و ده نفر مهندس کشاورزی – مصوب ۳ امرداد کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیونهای مجلسین.

تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب جهت اصلاح مواد آییننامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی. قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانههای ایران و فروش سهام- مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. براساس حالت رانندگی یا حالت پیاده روی، مسیر به همراه فاصله مبدا و مقصد در نقشه کرج آنلاین محاسبه و اعلام میشود.

یعنی پناه آورده به گذشته و سنت و ابدیت. بنابراین این ایجاد لوله گاز و فروش آن به شوروی به ما امکان میداد که دست کم مقداری از این گازها را به هدر ندهیم و از این گذشته یک مکان تازهای برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بوجود آمد چون در مسیر همین لوله گاز ما میتوانستیم صنایع زیادی را ایجاد بکنیم که اگر لوله گاز نبود حتما باید در خوزستان و جنوب ایران بوجود میآمدند.

دیدگاهتان را بنویسید