نمونه سوالات علوم سوم ابتدايي

همچنینگروه تحقیقاتی بیماری¬های التهابی روده به تنظیم و تهیه بروشورهای آموزشی هم برای بیماران و هم برای پزشکان مبادرت می-ورزد. در پارک ملت برای ورزشکاران و علاقه مندان به رشته های ورزشی نیز، فضاهای ورزشی مورد نیاز در نظر گرفته شده است. در حین کار می بینیم که بده بستان هائی بین ما و اجتماع مان از نظر اخلاقی و اقتصادی هست. مصرف فیبر بیشتر ، یعنی روده شما سریعتر و کارآمدتر کار میکند . پس از مشخص شدن بیماری و تایید آن، به سبب عفونت و التهاب ایجاد شده پزشک مصرف آنتی بیوتیک خوراکی را تجویز می کند. رود ترنک: از دامنه شرقی کوه نمکی سرچشمه گرفته و رو به غرب از علاقه های گیلان و آغو جان می گذرد و پس از آن که آب دره رسته را با خود می گیرد نواحی تو خی را آبیاری نموده و سرانجام د روادی مهمند کاملا به مصرف میرسد و طول این رود352 کیلومتر است.

این دریاچه که دارای آب شیرین است، بخشی از آب خود را از آب های جاری کوه فامور و بخشی دیگر را از منابع زیرزمینی تامین می کند. هریرود از کوه «بابا» در مرکز افغانستان سرچشمه گرفته، از «هرات» میگذرد و در شمال غربی افغانستان اندکی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل داده و سرانجام در ریگزارهای ترکمنستان فرو میرود. در این دوره، ماوراء النهر جان تازهای یافت و دوباره مرکز علمی و فرهنگی شد که به آن رنسانس عصر تیموری نیز گفته شده است.

قایق های پدالی و شارژی در این دریاچه قابل استفاده هستند، همچنین استفاده از قایق های اتوبوسی در دریاچه چیتگر امکان پذیر است برای رفتن به قسمت شرقی اسکله باید وارد بام لند شوید. برای مادرم که سراسر عمرش را در چادر باز و پُر هوای عشایری به سر برده بود، تنفّس در اتاقکی محصور، دشوار و جانفرسا بود. برای کسانی که در کنار گواراترین چشمهها چادر میافراشتند، آب انبار آن روز تهران مصیبت بود. تگنیکی که برای ساختن آسمانخراش در اسپانیا بکار میرود، در ژاپن هم استفاده می شود، در حالیکه سه قرن پیش ژاپنی ها تکنیک خاص ساختمان سازی خود را داشتند و اسپانیائی ها تکنیک خاص خود را.

زیرا در خراسان بسان قرون نخستین اسلامی، علوم دینی مطلوب اهل سنت نبود تا از عالمان آن ناحیه استفاده شود، چنان که در عراق عرب چیزی از علم باقی نمانده بود تا انگیزه رفتن طالبان علم ماوراءالنهری به این ناحیه شود. تا سال ٢٠٠٨ سطح زیر کشت خشخاش از آب رودخانه هیرمند در افغانستان بیش از صد هزار هکتار بود که این رقم تاکنون روبهافزایش بوده است. این دریا از طریق ولگا و همچنین کانال ولگا- دن که مجهز به حوضچه های تنظیم سطح آب و برقراری هم ترازی آب است، به طور غیر مستقیم با دریای بالتیک و دریای سیاه ارتباط دارد.

همان طور که بالاتر گفتیم این دریاچه تقریباً 8 هکتار دارد که مساحت قابل توجهی است. به طور متوسط مردان و جوانان روده بلندتری دارند. در این دریاچه موجودات زنده میکروسکوپی وجود دارند که به آنها dunailella salina گفته می شود ، این موجودات در کنار نمک موجود در این دریاچه رنگی قرمز ایجاد می کنند که دلیل اصلی ایجاد شدن رنگ صورتی دریاچه است. طی سالهای گذشته این بحث به قدری بالا گرفته که دهها مقاله کوچک و بزرگ در تحلیل این روایات و تطبیق تاریخی آنها نوشته شده، و گاه از علمای اهل سنت در این باره استفتاء شده وآنان به ارائه جواب و فتوا در این زمینه پرداخته اند.

ناگهان منقلب شد. شهر را و گیر و دار شهر را رها کرد و چشمها را منتظر گزاشت و به دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود. روزی پدرم را به شهربانی خواستند. ◙ پدرم مرد مهمّی نبود. ◙ از شنیدن اسم شهر، قند در دلم آب میشد و زمانی که پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعید کردند، تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود، من بودم؛ نمیدانستم که اسب و زینم را میگیرند و پشت میز و نیمکت مدرسه ام مینشانند. نمیدانستم که تفنگ مشقی قشنگم را میگیرند و قلم به دستم میدهند.

نوع هریک را مشخّص کنید. ۱- آرایهای ادبی را در بند «نهم» درس مشخّص کنید. در رابطه با طالبان هم این مسئله مهم است که همینالان هم آنها آب را به سمت ایران رها نکردهاند. برخی از صفتها، صفتهای همراه خود را بیشتر معرّفی میکنند و درباره ویژگیهای آنها توضیح میدهند؛ این صفت با صفت همراه خود، یک جا وابسته هسته میشود. ارتباط با: و حتّی درختش، غارش، کوهش، هر صخره سنگش و سنگریزهاش آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا میشود. نوری افزود: مدرسه رودکی را با اعتباری بالغ بر ۴ میلیون دلار در محله بوعلی سینا در تاجیکستان راه اندازی کردیم و البته موانعی در مسیر صدور مجوز فعالیت این مدرسه وجود دارد که انتظار میرود این مشکل برطرف تا هرچه سریعتر مدرسه به بهره برداری برسد.

مرحله بندی کمک می کند تا درمان مناسب انتخاب شود. افراط در غذاهاى نشاستهاى، آردى، غلات، روغنها و شیرینیهاى مخلوط و مختلف هم تولید گاز و نفخ شدید در امعای مى کند. پیچ و تاب می خورد و دشت ها و مراتع و اراضی اطرافش را سیراب می کند. 3-ویژگی های رودهای ایران را بنویسید. ۲- چهار گروه اسمی که اهمیّت املایی داشته باشند، از متن درس بیابید و بنویسید. برایش در حیاط چادر زدیم و فقط سرمای کشنده و برف زمستان بود که توانست او را به چهار دیواری اتاق بکشاند. در چهار سالگی پشت قاش زین نشستم.

مشهورترین بخش این رودخانه، دلتای آن است که در دهانه دریاچه قرار دارد. اینطور که مشخص است جذب و ماندگاری جمعیت این منطقه وابسته به بخش های آموزشی است. ۳- مضمون کلّی هر سروده زیر، از سهراب سپهری، با کدام بخش از متن درس ارتباط دارد؟ شاگردان مدرسه؛ زیرا نه به زور «حاضر و غائب» بلکه به خاطر نیروی ارادت و ایمان سر کلاس درس حاضر میشدند و کاملاً شیفته علم بودند.

۲- دو نمونه «تلمیح» در متن درس بیابید و توضیح دهید. ۲- نویسنده با مقایسه زندگی روستایی و زندگی شهری، به چه تفاوتهایی اشاره دارد؟ قلمرو زبانی: مهتاب: نور ماه / تاب: تحمل، نور، تابش / نالههای گریه آلود آن روح دردمند و تنها: منظور حضرت علی / شیعۀ گمنام و غریب: منظور شریعتی / قلمرو ادبی: آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی: تشبیه، متناقض نما / خاموش: ایهام، ۱- ساکت ۲- بی نور / مشت خونین و بی تاب قلبم: اضافه تشبیهی / بی تاب: ایهام، نا آرام، بی نور / بارانهای غیبی سکوتش: اضافه تشبیهی / همچون این شیعۀ گمنام: تشبیه / مدینۀ پلید: کوفه، مجاز از مردم مدینه / قلب آن کویر بی فریاد: جانبخشی / حلقوم چاه: اضافه استعاری یا اضافه تشبیهی / تلمیح به داستان حضرت علی که در کنار چاه میگریست.

نالههای گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش، در کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی فریاد، سر در حلقوم چاه میبرد و میگریست. ◙ چنین بود که هر سال که یک کلاس بالاتر میرفتم و به کویر برمیگشتم، از آن همه زیباییها و لذّتها و نشئههای سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه و ابدیت پر از قدس و چهرههای پر از «ماورا» محروم تر میشدم تا امسال که رفتم، دیگر سر به آسمان برنکردم و همه چشم در زمین که اینجا … آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظاره آسمان رفته بودم.

◙ آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارۀ آسمان رفته بودم؛ گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلّقی که بر آن مرغان الماس پَر، ستارگان زیبا و خاموش، تک تک از غیب سر میزنند. ◙ من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و شیهۀ اسب آغاز کردم. ◙ غصّۀ مادر و سرگردانی من و بچّهها حدّ و حصر نداشت.

قلمرو زبانی: من هنوز … مزۀ آن شیرینیهای باد و باران خورده و گرد وغبار گرفته را هنوز زیر دندان دارم. حرکات ریتمیک آب و نور که همراه موسیقی بسیار هماهنگ میرقصند و تصاویر سهبعدی را خلق میکنند را میتوانید تصور کنید! منطقهای که در آن میتوان آبی آسمان، تلألؤ نور خورشید در آب زلال تالاب و پوشش زیبای گز و تاغ را در کنار هم و در یک نگاه دید. میتوان چند حلقه چاه عمیق زد و… این مجموعه از هشت بنا تشکیلشده که از جمله این بناها میتوان به مسجد غریب، عمارت قلعه عباس میرزا، ساخلو (پایگاه نظامی)، دیوانخانه، حمام بزرگ و حمام کوچک اشاره کرد.

آن شب نیز مثل هر شب در سایه روشن غروب، دهقانان با چهارپایانشان از صحرا بازمیگشتند و هیاهوی گلّه خوابید و مردم شامشان را که خوردند، به پشت بامها رفتند؛ نه که بخوابند، که تماشا کنند و از ستارهها حرف بزنند، که آسمان، تفرجّگاه مردم کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویر. ساله: حذف به قرینه لفظی / هیاهوی گلّه خوابید: … ارتباط با: امّا در آستانه میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعیاش فرا رسیده بود. این عضو از بدن ما بیماری های مخصوص به خود را دارد که امروز باشگاه خبرنگاران جوان قصد دارد به تشریح آن ها بپردازد.

براساس تحقیقات علمی صورت گرفته بر بیولوژی و اکوسیستم آب این دریاچه، محیط آبی آن سرشار از بیوژن تشخیص داده شده است. و دیدارها همه بر خاک و سخنها همه از خاک! پس از ماهها انتظار یک روز سر و کلهّ اش پیدا شد. تا ده سالگی حتّی یک شب هم در شهر و خانۀ شهری به سر نبردم. روستای پلکانی اُشتُبین و راضی کشاورزی شان بر سر راه یکی از آبریزهای ارس قرار دارند. در کفها کاسه زیبایی، / بر لبها تلخیِ دانایی / شهرِ تو در جای دگر / ره میبَر با پای دگر. عمده زیبایی ناب دریاچه پریشان پوشش گیاهی زیبا و سرسبز آن و قرار گرفتن دریاچه در دامنه کوههای جنگلی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید