پاکسازی روده بزرگ با درمان های خانگی

این دارو حرکت مواد موجود در روده را آهسته میکند و همچنین جذب آب از دستگاه گوارش را افزایش میدهد. در 24 ساعت یک یا دو بار، یک موج و انقباض انبوه، مواد دفعی جمع شده را به سمت قسمتهای کولون پایینرو و کولون سیگموئیدی روده بزرگ هدایت میکند. دریاچه پریشان یک بخش از منطقه حفاظت شدهای موسوم به پریشان و ارژن است. در حال حاضر، سازمان محیط زیست در حال احداث سدی در شهر کازرون موسوم به سد نرگسی است. این کارشناس حوزه محیط زیست گفت: در حال حاضر بیش از هزار و۲۰۰ چاه در اطراف دریاچه وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۰۰ چاه غیرمجاز فعالیت دارد و طی این مدت تمام رمق دریاچه را گرفتهاند.

لازم به توضیح میباشد که در اردیبهشت ماه مساحت این دریاچه به حداکثر خود میرسد. از سال ۱۹۹۰، سرعت کاهش آب به دلیل اشباع شدن از نمک و کم شدن مساحت دریاچه کاهش یافت. به هر روی، از یاد نبریم که اقتصاد و گذران مردمان تنها 18 روستای پیرامون دریاچه پریشان، وابسته به این دریاچه است. دور تا دور این دریاچه را کوه احاطه کردهاست فاصله دریاچه نسبت به کوه از طرف شمال حدوداً ۴ الی ۵ کیلومتر میباشد و از طرف جنوب حدوداً ۵۰۰ متر میباشد.

انقباضات قطعهای یا موضعی به همراه امواج رفت و برگشتی موجب مخلوط کردن محتویات روده و افزایش برخورد آنها با مخاط روده میشوند. البته هنگام بارشها بعضی از چشمهها که به دریاچه وارد میشوند آب را افزایش میدهند؛ اما با گرمشدن هوا آب این چشمهها خشک میشود. رودخانههای مرزی بهعنوان یکی از مهمترین عوارض طبیعی همواره منشأ اختلافات بسیاری در روابط بین دولتها محسوب میشوند. این دریاچه در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بینالمللی ثبت گردیدهاست و در تقسیم بندی مناطق جزء منطقه حفاظت شده محسوب میگردد. دریاها، دریاچهها، آبشارها، رودخانهها و چشمهسارها از مظاهر جلوهگری آب در طبیعت محسوب میشود.

گروهی دیگر سرگرم اسب دوانی در کنار پریشان بودند.دوچرخه سواران عزیز و گروههای کوهوردی شهرستان هم مانند همیشه در این برنامه های فرهنگی و اجتماعی پیشگام بودند و حضور پر رنگی داشتند. بنابراین، درمان پولیپ های خوش خیم (اما پیش سرطانی) کولورکتال می تواند از سرطان روده بزرگ جلوگیری کند. برخی نیز چنین راهکاری را در پیش گرفتند که با بردن سیلابها به سوی دریاچه پریشان، آن را پُرآب کنند. دریاچه ارواح نوشهر، با درختان شکسته ی ایستاده در آب، از لا به لای مه و شاخ و برگ انبوه جنگل، آنچنان منظره ترسناک و وهم آلودی را رقم زده است که پاهایتان به هنگام نزدیک شدن به آن سست خواهد شد.

این واقعیت تنها در معماری نیست بلکه در تمام شئون زندگی مردم، در روحیات، مناسبات فرهنگی، خلقیات و حتی سبک مصرف و زندگی شخصی نیز به چشم می خورد. تمهیدات زیادی از جمله احداث سد در این منطقه انجام شده است تا به کمک آنها نه تنها از انقراض بیشتر آبزیان و پرندگان جلوگیری شود بلکه از خشک شدن کامل دریاچه پریشان نیز پیشگیری شود. خشکی دریاچه نه تنها گرد و غبار را به گسترهی پهناوری از پیراموناش می بَرد، بلکه سدی در برابر گردافشانی گلها نیز هست.

بارشهای کموبیش فراوان در استان فارس، در دو سه سال گذشته، جان دوبارهای به بسیاری از دریاچهها و تالابهای آن گستره بخشید. تردیدی نیست که آب با خود اسراری به همراه دارد که در طبیعت جلوه خاصی به خود میگیرد. وقتی با قایق روی دریاچه پارو میزنید و اطراف را مینگرید، احساس بسیار بهیادماندنی و لذتبخشی را تجربه میکنید. آب باعث می شود تا عملیات دفع مواد سمی از روده بسیار راحت انجام شود.

4 – چرا میزان تبخیر و آلودگی آب قنات بسیار مهم است؟ رودهای مهم که به خلیج فارس می ریزند را نام ببرید. کهنترین آثار مربوط به سکونت انسان در ناحیه بخارا نیز تا کنون از همین دوره بوده و گرچه بخارا از گذشته پیشینه فرهنگی و اقتصادی داشته، از اواخر قرن پنجم میلادی رونق یافته و به یکی از شهرهای مهم منطقه بدل شده است؛ هنگامی که هفتالیان (450-563 م) به این ناحیه دست یافتند. این دریاچه زیستگاه فصلی پرندگان مهاجر است و بهلحاظ اکولوژیکی ارزش بسیاری دارد. بسیاری از آنها نیز فصلی هستند. رشتهی زندگی آنها نیزپاره گردید و دریاچهی خشک پریشان، از داشتن آبزیانی که به آن شور زندگی میبخشیدند، خالی شد.

آری مردم در این آدینه فراموش نشدنی به عیادت پریشان آمدند و با هر زبانی که می توانستند فریاد زدند که اگر روزگاری تو زیبایی و شکوهت را بی مزد و منت تقدیم روزهای خوش و سر مستی ما نمودی اینک نیز که تو بیماری و کم رمق ما در کنارت هستیم و برای رهایی ات از این درد و رنج هر کاری را که لازم باشد دریغ نخواهیم کرد. کافی است به محلی که قایقها در آن قرار دارند بروید و با پرداخت هزینه آن از قایقها استفاده کنید. هر بار که آنها را میبینید، خاطرات شیرین سفرتان به دریاچه پریشان زنده میشود.

گویند افراسیاب به دریای کیانسیه آسیبها رسانید، و او رود هیرمند و شش رودخانه قابل کشتیرانی را از میان برد و مردمان را در جای آنها مستقر کرد. زیارت او مشهور به «زیارت امام خُرد» است. محققان اظهار کردند: سیستم عصبی روده به دلیل آن که کل سیستم گوارش از مری تا انتهای سیستم دفعی را کنترل می کند جایگاه ویژه ای در عملکرد بدن دارد و حتی زمانی که عملکرد مغز از کار بیفتد می تواند به تنهایی سیستم گوارش را کنترل کند. کازرون ، یکی از زیباترین و بزرگترین دریاچههای آب شیرین با مساحتی بالغ بر۴۳۰۰ هکتار و حوزه آبریز ۵/۲۶۶کیلومتر مربع ، به نام ” دریاچه پریشان ” قرار دارد.

پریشان چنین ساز و کاری داشت و بزرگترین دریاچههای آب شیرین ایران شمرده میشد. خبرگزاری مهر – گروه استانها: دریاچه پریشان یکی از زیباترین دریاچههای آب شیرین ایران بود، زمانی که آب داشت و حیات داشت، حالا دیگر هیچ ندارد. مدیرکل محیط زیست استان فارس نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر در سطح استان و بهرهبرداری بیرویه از منابع آبی، ورودی آب به دریاچه پریشان کاهش چشمگیری داشت.

پاسخ: به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطه آن هدایت کند، حوضه آبریز می گویند. در این رهگذر دبیر موسسه ۱۳ فروردین با اشاره به خشک شدن کامل چشمه بنگ بهعنوان تنها چشمه باقیمانده در پریشان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به استمرار خشکسالی در منطقه کازرون و عدم ورود آب به دریاچه پریشان، تنها چشمهای که از این دریاچه طی چند سال گذشته باقیمانده بود نیز بهطور کامل خشکشده است. حملات بعدی آپاندیسیت همیشه سختتر بوده و با عوارض بیشتری توام است، آپاندیس متورم ممکن است در مدت کوتاهی چرک کند و قانقرایا شود.

دبیر موسسه ۱۳ فروردین ادامه داد: این چشمه که از مهمترین چشمههای دریاچه پریشان به شمار میرفت، آخرین چشمه دریاچه بود که طی این مدت بهرغم خشکسالی و افت شدید سطح آبهای زیرزمینی، همواره آبدار بود به همین دلیل میتوان از آن بهعنوان قلب دریاچه یادکرد. حجم کل مخزن این سد 45 میلیون مترمکعب و حجم مفید مخزن 42 میلیون مترمکعب است. درصد زیادی از حجم بدن انسان را نیز آب تشکیل داده است. و قاباقلی، مسافتی از مرز بین دو کشور ازبکستان (در کران راست) و ترکمنستان (در کران چپ) را تشکیل میدهد و سپس وارد کشور ازبکستان میشود، جنوب و مغرب آن را آبیاری میکند و با گذشتن از قزل رباط، هزاراسپ، اورگَنج و خوجیلی ، در این کشور ادامه مسیر میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید